Wat we nog meer doen

Bij Kabisa werken mensen met brede interesses en specialismen. Dit uit zich in succesvolle projecten voor klanten, maar ook in onze bijdrages aan open source software, hobbyprojecten en vrijwilligersinitiatieven. Hieronder een greep uit wat wij nog meer doen:

CodeUur

CodeUur is een initiatief om alle kinderen in Nederland te leren programmeren. Programmeren hoort bij de toekomst, en helpt in het digitaal vaardig maken van de volgende generatie, maar het is nog geen vast onderdeel van het lespakket. Om programmeren toch te stimuleren, komt via Stichting CodeUUr een vrijwilliger programmeerles geven op de basisschool. Dat is heel erg leuk om te doen, zoals Roel, Joost en Tonći al hebben ondervonden. We bezoeken regelmatig een basisschool in Limburg of Brabant om een les te geven, en hebben een handige quickstart-guide voor collega’s en andere toekomstige CodeUur gastdocenten gemaakt!

Ember.js

Ember.Js is een open source JavaScript framework wat dezelfde principes volgt als Ruby on Rails: Convention over Configuration (CoC) en Don’t Repeat Yourself (DRY). Dit sluit aan bij onze werkwijze en geeft ons direct een voorsprong ten opzichte van de andere open source JavaScript frameworks. Ook de andere kernpunten uit de filosofie van Ember.js — zoals de focus op het snel kunnen bouwen van grote webapplicaties, het bieden van krachtige tools, een stabiele codebase en het gebruik maken van moderne webtechnieken — spreken de craftsmen van Kabisa erg aan.

Elixir & Phoenix

Elixir combineert het gedachtegoed van Erlang (betrouwbare & schaalbare systemen) en Ruby (elegantie, developer happiness, productiviteit). WhatsApp is een recent voorbeeld van het succesvol inzetten van Erlang. Recentelijk hebben ze de mijlpaal van 1 miljard gebruikers behaalt met een engineering team van 57 personen. Phoenix is een webframework gebouwd door mensen die jarenlange ervaring hebben met Ruby on Rails hebben. Het framework is dan ook vergelijkbaar met Ruby on Rails. Zeker wanneer je (web)applicatie uiterst schaalbaar moet zijn, is de inzet van Elixir & Phoenix het overwegen waard.