Voorspelbare doorlooptijden, efficiënte afstemming van wensen en eisen, iteratief innoveren, in staat zijn om snel in te springen op veranderingen, focus op toegevoegde waarde. Het zijn enkele van de vele voordelen van Agile werken. Kabisa was 15 jaar geleden een van de eerste bedrijven die Scrum, een Agile methodiek, in de praktijk toepasten. Nog steeds vormt deze flexibele aanpak een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

onze-werkwijze scrum-team kabisa

Scrum

Het ontwikkelen van software is vaak een evolutionair proces. Specificaties evolueren of veranderen. Succesvolle projecten kenmerken zich door het verkrijgen van voortschrijdend inzicht tijdens het ontwikkelproces. Wij gebruiken Scrum om doeltreffend met deze veranderingen om te gaan. Met onze Scrum aanpak heeft u de regie in handen en kunt u nog tot aan de eindstreep aanpassingen doen. Onze klanten vinden deze intensieve manier van samenwerken inspirerend, transparant en bovenal: succesvol.

Product Owner

De Product Owner is binnen Scrum de rol van de persoon die het development team in detail vertelt wat er gebouwd gaat worden. Onderweg controleert hij dat dit volgens aangeleverde requirements gedaan is. De Product Owner is meestal niet de eigenaar van de software maar degene die zich eigenaar maakt van de uitdaging, de oplossing die gebouwd moet worden. Het is een rol met vele facetten. Met de stakeholders, de direct betrokkenen bij de opdrachtgever, worden de visie en de doelen afgestemd. Met functioneel en UX ontwerpers wordt het design van de features vastgesteld. Het ontwerp wordt vertaald in heldere User Stories, die met het development team worden verfijnd en ingeschat. Aan het eind van elke sprint wordt met de stakeholders geëvalueerd of de opgeleverde features naar wens zijn, hoe de voortgang is en wat er de volgende sprints wordt opgepakt.

De uitdaging voor de Product Owner is om de stakeholders controle te geven en tegelijkertijd het development team in een staat van focus te houden, waardoor de investering in de software de maximale waarde opbrengt. Het is een rol waarin zakelijk, technisch en functioneel inzicht gecombineerd wordt met gevoel voor kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Het uitvoeren kost zeker enkele dagen per week. Sommige opdrachtgevers hebben zelf ervaren Product Owners, anderen vertrouwen op de deskundigheid en ervaring van Kabisa voor deze rol.

Kabisa Software Artisans in meeting room

Scrum Master

De Scrum Master is deel van het development team en zorgt ervoor dat het team de Scrum aanpak optimaal uitvoert. Elke stap in het Scrum proces, van refinement tot demo, van dagelijkse stand-up tot retrospective, de Scrum Master let erop dat deze succesvol worden doorlopen. Tijdens het project zorgt de Scrum Master dat belemmeringen worden opgelost en zorgt dat iedereen begrijpt wat er gedaan moet worden en waarom. De Scrum Master heeft geen autoriteit in het team dat zelfsturend is, maar is een facilitator die zorgt dat het team zo optimaal mogelijk haar werk kan doen. Bij Kabisa is de Scrum Master meestal één van de ontwikkelaars die hiervoor opgeleid is, soms is het ook een toegewijde rol.

Agile Coach

In theorie is Scrum erg eenvoudig. Het precies uitvoeren van de voorgeschreven stappen is echter niet voldoende. Om werkelijk succes te boeken met Scrum moeten alle betrokkenen doordrongen zijn de van de Agile mindset. Een Agile Coach helpt om de samenwerking te optimaliseren, om heldere prioriteiten en verwachtingen te krijgen, om deelnemers de maximale waarde uit de inspanningen te laten halen.

Door onze jarenlange ervaring vanuit de praktijk worden we vaak gevraagd om te helpen bij het toepassen van Scrum en de kennis over te dragen aan andere ontwikkelgroepen. Het geven van workshops en opleidingstrajecten voor succesvolle Scrum projecten wordt door onze klanten zeer gewaardeerd.