Front-end development is een breed en veel omvattend begrip. Het is een belangrijk onderdeel van het proces bij het ontwikkelen van een webapplicatie of website. Zoals de naam al zegt, gaat het bij front-end development om de ontwikkeling van de “voorkant” van een website of webapplicatie. Veelal wordt hier gebruik gemaakt van HTML, CSS en JavaScript.

Front- en backend gescheiden

Met de komst van JavaScript MV* frameworks als Backbone.js, Ember.js , React en AngularJS is er de laatste jaren duidelijk een verschuiving zichtbaar van full stack web applicaties naar een scheiding van front- en back-end toepassingen; de front-end, draaiende in (veelal) een webbrowser communiceert met een aparte back-end applicatie. Vanwege deze scheiding kan de back-end in verschillende frameworks of talen worden geschreven, bijvoorbeeld Ruby on Rails, maar ook .NET. Tevens is het mogelijk om – mocht het nodig zijn – de back-end op een later tijdstip te vervangen door een ander systeem, zonder dat de front-end opnieuw ontwikkeld hoeft te worden. De architectuur maakt het mogelijk om front- en back-end los van elkaar te bouwen en deze later op elkaar aan te laten sluiten.

Front-end vs Backend

Bij Kabisa bekijken we per klant, per product en per project wat er precies aan front-end nodig is. We gebruiken hiervoor de volgende indeling:

Mockups

Met mockup tools kan snel een visualisatie van de front-end van een applicatie gebouwd worden. Wij zien de waarde van deze tools vooral in workshops bij de start van een ontwikkeltraject, waar samen met de belangrijkste stakeholders een eerste versie van een applicatie-interface gebouwd moet worden om ideeën snel concreet en visueel te maken.

Maar … “Ain’t nothing like the real thing”. Mockups zijn niet ‘the real thing’. Wij bouwen een mockup daarom zo snel mogelijk om naar een werkend front-end dat ook onderdeel is van uw applicatie.

Front-end First

Voor veel eindgebruikers is de interface de applicatie. Dat er achter deze interface een (onzichtbare) back-end gekoppeld is, wordt gemakshalve snel vergeten. Front-end First, zoals we dit bij Kabisa toepassen, houdt in dat een volledig functionele front-end applicatie wordt ontwikkeld die op een later moment kan worden gekoppeld aan de back-end. Front-end frameworks als Ember.js of Angular.js maken dit mogelijk zonder dat er achteraf wijziging in code nodig is. Het grote voordeel voor u als klant is dat er snel een prototype kan worden opgeleverd waar eindgebruikers al mee kunnen testen, zonder dat er al veel tijd besteed hoeft te worden aan de ontwikkeling van de back-end.

Bestaande (web-)client vervangen

Een andere waardevolle toepassing van front-end is om een bestaande applicatie een nieuw web front-end te geven. Bij het bouwen van de front-end nemen we naast uw wensen als opdrachtgever ook de bestaande functionaliteit van uw business logic server mee, zodat u een nieuw, modern web-interface op een bestaande applicatie krijgt.

Workshop Front-end / Ember.js

Bij Kabisa werken front-end specialisten die graag hun kennis met u delen. Daarom geeft Kabisa ook trainingen en workshops in front-end development. Een voorbeeld hiervan is een workshop in Ember.js. Wilt u meer informatie over front-end workshops en trainingen? Neem dan contact met ons op.

Front-end specialisten

Visuals vertalen naar een werkende applicatie, een site responsive maken, assets minify-en en concatten, data uit een JSON API transformeren naar client-side modellen. Het is allemaal front-end, maar wordt vaak niet allemaal door dezelfde front-end developer uitgevoerd. Kabisa onderkent de waarde van de kennis en expertise die u nodig heeft.

Wordle Frontend