ViaViela

Voor het landelijk werkend gastouderbemiddelingsbureau ViaViela heeft Kabisa diverse webapplicaties ontwikkeld. ViaViela is zeer vooruitstrevend en heeft er voor gekozen zoveel mogelijk van haar bedrijfsprocessen te automatiseren. Kabisa is hierbij IT partner en beheert en ontwikkelt de applicaties en websites.